logo CTB
Política de privacitat

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la vostra disposició la present informació sobre la Política de Privacitat del CLUB TENNIS BARCINO.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

CLUB TENNIS BARCINO
CIF: G08417727
DOMICILI SOCIAL: PLAÇA NARCISA FREIXAS 2-3, 08022, BARCELONA
Email: dpdctb@ctbarcino.cat
Telèfon: 934170805

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Al Club Tennis Barcino, depenent de la categoria d'interessat de què es tracti, tractem la informació que ens facilita amb les finalitats següents:

INTERESSATS FINALITATES DEL TRACTAMENT
POTENCIALS CLIENTS Gestionar la potencial relació comercial i/o professional, gestionar l'enviament d'informació sol·licitada i/o resoldre les consultes plantejades, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del vostre interès
CLIENTS Gestionar la relació comercial i/o professional, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del vostre interès
PROVEÏDORS Gestionar la relació comercial i/o professional
CANDIDATS Gestionar el procés de selecció de personal
USUARIS WEB Gestionar l'anàlisi de les vostres dades de navegació

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades personals, depenent de la categoria d'interessat de què es tracti, pot ser:

INTERESSATS BASE LEGAL
CLIENTS POTENCIALS  Art. 6.1.b RGPD: Aplicació, a petició de l'interessat, de mesures precontractuals (pressupostos, fulls d'encàrrec, ofertes de serveis…).
   Art. 6.1.f RGPD: Interès legítim (enviar informació sol·licitada, respondre a les consultes plantejades…).
   Art. 6.1.a RGPD: Consentiment del propi interessat (facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes)
CLIENTS   Art. 6.1.b RGPD: Execució d'un contracte on l'interessat n'és part.
PROVEÏDORS   Art. 6.1.b RGPD: Execució d'un contracte on l'interessat n'és part.
CANDIDATS   Art. 6.1.a RGPD: Consentiment del propi interessat.
USUARIS WEB   Art. 6.1.a RGPD: Consentiment del propi interessat.

Les dades que us sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo. 
 
Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les seves dades seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert així com per atendre les responsabilitats que se'n poguessin derivar i de qualsevol altra exigència legal.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades

Club Tennis Barcino no comunicarà les vostres dades a cap tercer, llevat que se n'informi expressament.

Addicionalment us informem que determinades dades, en virtut de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingui amb Club Tennis Barcino, podran ser comunicades a:

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
 
Els drets de protecció de dades que podran exercir els interessats, quan escaiguin, són:
  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
  • Dret de rectificació o supressió
  • Dret d’oposició
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Dret a la portabilitat de les dades
  • Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades
Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de Club Tennis Barcino o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, dpdctb@ctbarcino.cat
 
Models, formularis i més informació disponible sobre els vostres drets a la pàgina web de l'autoritat de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en endavant, AEPD, www.aepd.es.

Puc retirar el consentiment?

Teniu la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A on puc reclamar en cas que consideri que no es tracten correctament les meves dades?

Si algun interessat considera que les vostres dades no són tractades correctament per Club Tennis Barcino o que les sol·licituds d'exercici de drets no han estat ateses de forma satisfactòria, podeu interposar una reclamació davant de l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'AEPD la indicada al territori nacional, www.agpd.es

Seguretat i actualització de les vostres dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que heu adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.
 
És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que se'n produeixi una modificació..

Confidencialitat

El CLUB TENNIS BARCINO us informa que les vostres dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos, o si l’interessat ens ho hagués autoritzat expressament.

 

agenda
xat
L'agenda del CTB
Fes clic damunt la data per veure els esdeveniments d'aquell dia.
cercador
xat
Cercador
No heu escrit cap text a cercar
Cerca