Revisió mèdica obligatòria - Curs 2018-2019

Per acomplir amb les normatives esportives, serà obligatori que tots els alumnes del Club nascuts entre el 2000 i el 2011 de les escoles esportives realitzin ANUALMENT una revisió mèdica bàsica tipus I. A més, els grups de tennis d’Elit Matins, Elit Pro i Elit hauran de realitzar la revisió mèdica tipus II.

A través de la clínica Ergodinàmica, el Club ofereix la possibilitat de fer-les a les nostres instal·lacions. Les revisions es faran a partir del 8 d'octubre. En breu enviarem un correu a cada alumne/a amb el dia i hora assignat.

En cas de tenir-ne ja una de feta o de fer-la en un altre centre, hauran de fer arribar al Club el certificat d'aptitud on constin els paràmetres analitzats.

Procediment a seguir:

- Un cop rebut l'email amb el dia assignat, els pares han de comunicar al correu electrònic eduardo.lopez@ctbarcino.cat:
    · Si no volen fer la revisió a través del Club. En aquest cas hauran d'aportar el certificat i els resultats al Club (aquestes proves hauran d'analitzar i contenir els mateixos paràmetres que les revisions que es faran al club).
    · Si el dia assignat no li va bé a l'alumne, indicar els dies de la setmana que tindríen disponibles. Sempre intentarem fer-la dintre de l'horari d'escola de cada alumne.

- Els nens i nenes d'entre 8 i 12 anys hauran de venir acompanyats pel pare, mare o tutor. La resta podran venir sols.

- El dia de la revisió s'haurà d'entregar complimentat el següent formulari:

revisio

Preus:

Revisió tipus I: 21 €

Revisió tipus II: 27 €

Aquest import es cobrarà en el rebut del mes següent a la realització de la revisió. 


Revisió mèdica tipus IRevisió mèdica tipus II
 • Anamnesis: Recollida de dades i antecedents familiars...
 • Estudi Dinamomètric: Estudi de les característiques musculars; forces manual i lumbar.
 • Espirometria: Estudi de la capacitat pulmonar en repòs i valoració VO2.
 • Exploració cardíaca: ECG. Valoració i diagnosi d’electrocardiograma en repòs.
 • Exploració cardiorespiratòria i exploració física.
 • Cine antropometria: Pes, talla envergadura, perímetres, plecs...
 • Informe mèdic
 • Certificat mèdic esportiu
 • Anamnesis: Recollida de dades i antecedents familiars...
 • Estudi Dinamomètric: Estudi de les característiques musculars; forces manual i lumbar.
 • Espirometria: Estudi de la capacitat pulmonar en repòs i valoració VO2.
 • Exploració cardíaca: ECG. Valoració i diagnosi d’electrocardiograma en repòs.
 • Exploració cardiorespiratòria i exploració física.
 • Cine antropometria: Pes, talla envergadura, perímetres, plecs...
 • Ergonomia: Realització de la prova d’esforç >85% de la capacitat teòrica.
 • Informe mèdic
 • Certificat mèdic esportiu

revisio

 

3 octubre 2018