Acord de col·laboració amb el Centre Excursionista de Catalunya

El nostre Club va signar ahir un conveni de col·laboració amb el Centre Excursionista de Catalunya (CEC). Gràcies a aquest acord, socis del CT Barcino podran gaudir de condicions especials per a inscripcions a sortides i altres activitats que organitzi el CEC. El Sr. Eduard Cayón (President del CEC) i el Dr. Rafel Guayta (President del CT Barcino) van signar l'acord en nom d'ambdues entitats. 

www.cec.cat

21 juliol 2017

signaturaRepresentants del CEC i del CT Barcino durant la reunió en què es va signar l'acord.