Millores

OBRES DE MILLORA 2017

pistes

Renovació de les pistes de tennis 9 i 10 (incloent rec automàtic i nova tanca i vegetació)

 

passadis

Renovació dels passadissos de les pistes 6 a 10 i d'accés al poliesportiu

frontons

Renovació del passadís d'accés als frontons

 

club

Posada en marxa de la llicència d'activitats